zobacek
Vzdelávanie

GOPAS SR

Spoločnosť GOPAS je najväčším poskytovateľom školení v oblasti informačných technológií na českom aj slovenskom trhu. Jej odborné kurzy absolvuje ročne takmer 30 tisíc študentov, z ktorých väčšinu tvoria IT špecialisti. Aj napriek tomu, že pôsobí na pomerne malom trhu, patrí GOPAS k jedným z najväčších poskytovateľov IT školení v Európe.

Používanie výpočtovej techniky sa stalo samozrejmou súčasťou pracovných činností vo všetkých organizáciách. Počítačová gramotnosť je považovaná za nevyhnutný predpoklad efektívneho využívania všetkých možností, ktoré nám počítače ponúkajú. Základnou formou vzdelávania v oblasti výpočtovej techniky je účasť na kurzoch sprevádzaná precvičovaním v praxi. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku vzdelávacieho procesu je potrebné správne zvoliť typy a počty kurzov, ktorými musí pracovník prejsť, aby dosiahol požadovanú úroveň znalostí a skúseností nutných na vykonávanie svojej funkcie. Účasť na kurzoch je náročná ako z časového, tak aj z finančného hľadiska. Pre minimalizáciu nákladov na dosiahnutie cieľového stavu je potrebné vychádzať z predchádzajúcich znalostí a skúseností pracovníkov, stanoviť optimálne poradie kurzov a po ich absolvovaní overiť úroveň dosiahnutého vzdelania.

IT školiace stredisko GOPAS SR za týmto účelom ponúka svojim klientom spoluprácu pri vytvorení komplexných systémov vzdelávania na mieru, ktoré sa stávajú jedným zo strategických modulov efektívneho riadenia ľudských zdrojov.

Fotogaléria

Ako zaplatiť

objednávkou v aplikácii Benefit Plus

Kontakt

GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava

 

Web: www.gopas.sk
E-mail: info@gopas.sk
Telefón: 

+421 248 282 701

+421 248 282 702

 

Tento web používa cookies. Účelom je optimalizácia efektívneho poskytovania služieb. Pokiaľ svoje nastavenie cookies nezmeníte, vyjadrujete tým váš súhlas s ich využívaním.