benefit-plus.cz icon

Akadémia talianskeho jazyka pre cudzincov

ITALIANSKONSULTING, s.r.o.

Spoločnosť ITALIANSKONSULTING bola založená na Slovensku v roku 2011. Zaoberá sa hlavne všeobecným a odborným vzdelávaním v talianskom jazyku, ktoré je stále vyžadované slovenskými inštitúciami a spoločnosťami tak ako talianskymi firmami na Slovensku.

Majiteľom a konateľom je Dr. Giovanni Gentile, ktorý má viac ako dvadsaťročnú skúsenosť v oblasti vyučovania talianskeho jazyka na slovenských verejných a súkromných univerzitách, na akadémiách a vo vzdelávacích inštitúciách.

Akadémia talianskeho jazyka pre cudzincov je najširšiou ponukou vzdelávania v talianskom jazyku na Slovensku.

Pre súčasných a budúcich profesionálov je v ponuke:

- Konverzačný kurz talianskeho jazyka pre dospelých (klasický, polointenzívny, intenzívny)

- Kurz talianskeho jazyka pre profesionálov (pre právnikov, pre ekonómov, pre lekárov)

-Odborný seminár pre prekladateľov talianskeho jazyka (terminológia politiky, diplomacie, práva, ekonómie, obchodu, komunikácií, medicíny, športu, gastronómie, turizmu)

- Jazykový seminár pre učiteľov talianskeho jazyka (talianska gramatika - Úrovne A1, A2, B1/1, B1/2, B2/1, B2/2)

Po úspešnom absolvovaní interaktívneho kurzu/seminára cez Zoom Meetings, študent získa emailom vysvedčenie o účasti. Študent akadémie bude môcť sa ďalej vzdelávať prostredníctvom jedinečnej online platformy videí talianskej kultúry VIDEO ITALY ÁNO.

Všetky informácie ohľadne kurzov nájdete tu.

Poskytovateľ
ITALIANSKONSULTING, s.r.o.

Krajná 7 Blok B
82104 Bratislava
Zobraziť na mape

www.italianskonsulting.sk
+421 919 285 055
info@italianskonsulting.sk
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v cafetérii