benefit-plus.cz icon

Ateliér, kde sa tvorí z nevedomého vedomé

Ateliér Odorata

Vedomé myslenie je len zlomkom toho, čo sa deje v našom mozgu a môže byť mimoriadne obmedzené. Celok zahŕňa totiž i šírku nevedomého, ktoré prebieha v pozadí a determinuje väčšinu nášho správania. Ak sa čo i len časť nevedomého "premiestni" do vedomého, nastáva pohyb. Ten, ktorý si pre seba a svoje vzťahy prajeme.


Ponúkame: 

  • Individuálny koučing: Je primárne určený ľuďom, ktorí sa zaujímajú o sebarozvoj a vedomú tvorbu vlastnej reality. Je umením zotrvať vo firme v ktorej ste nespokojný/á až do stavu nadobudnutia vlastnej spokojnosti a potom tento stav rozvíjať.  Vo firme, či mimo nej.
  • Systemické konštelácie: Vďaka systemickému prístupu môžu nastať posuny v rôznych témach pracovných i súkromných. Vzťahy s partnermi, kolegami, či klientami.
  • Terapia maľbou: Predstavuje jednu z efektívnych možností ako vyjadriť množstvo pocitov bez slov. Pomocou plátna, farieb, špachtle či štetcov. Práca s predstavivosťou, fantáziou, kreativitou. Práca s vnútorným svetom človeka. Metóda aktívnej imaginácie je vhodná k lepšiemu sebapochopeniu, uvoľneniu emócií, objasneniu postojov k sebe samému a k druhým ľuďom.
Poskytovateľ
Ateliér Odorata

Karadžičova 4108
811 07 Bratislava
Zobraziť na mape

violatexier.wixsite.com/website
+421907789226
violatexier@gmail.com
Typ platby
Poukážka v aplikácii
Možnosť doplatku súkromnú platobnou kartou
Áno
Objednať v cafetérii