benefit-plus.cz icon

Od nápadu k dielu

Multium galéria

Základným prvkom vytvárajúcim ilúziu nekonečna sú dve zrkadlá oproti sebe na protiľahlých stenách. Ak k nim pridáme ďalšie zrkadlá, napr. na strope a podlahe, tak sa dojem nekonečna rozšíri o ďalší rozmer. Takto sa možno hrať v trojrozmernom priestore so zrkadlami a vytvárať rôzne efekty a ilúzie nekonečna.

Skombinovali sme rôzne zrkadlí, aby sa vyvolal vždy iný dojem:
Dve zrkadlá oproti sebe - Caminus a Passus
Dve a dve zrkadlá oproti sebe - Tabularium a Spiramentum
Dve a dve a dve zrkadlá oproti sebe - Universum

Iné ako pravé uhly zrkadiel - Sphaera už nie je myšlienka nekonečna, ale kaleidoskopický efekt, ktorý možno vidieť napr. v Imaginariu v Prahe.

Pri výbere predmetu, ktorý sa odráža v zrkadlách, sa musí dbať na to, aby jeho zrkadlový obraz bol totožný s pôvodným. Predmety teda musia byť osovo alebo stredovo symetrické.

Nápady sme čerpali z okolitého sveta. Tak sme dospeli k šiestim rôznym priestorom. Každý z nich ponúka iný zážitok...

Vstúpte a nechajte sa unášať ilúziou nekonečna!

Poskytovateľ
Multium galéria

Zámocká 26
811 01 Bratislava
Zobraziť na mape

www.multium.sk/index.php
+421 908 507 696
gallery@multium.sk
Objednať v cafetérii