benefit-plus.cz icon

Naším cieľom je rozvíjať potenciál detí. Preto každý náš produkt je učebnou pomôckou, ktoré v bežných obchodoch nenájdete. Vyznačujú sa originalitou a vysokou kvalitou.
Eshop hravaskolka.sk prevádzkuje spoločnosť TAKTIK, ktorá úspešne pôsobí v školstve už 10 rokov. Spoločnosť TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.., úspešne pôsobí v oblasti školstva a vzdelávania. V tejto oblasti sa vyprofilovala na osvedčeného partnera učiteľov i žiakov. V súčasnosti spolupracuje s viac ako 2.000 školami v rámci celého Slovenska. Do portfólia spoločnosti patria moderné pracovné zošity, medzipredmetové učebné a vzdelávacie pomôcky aj didaktické pomôcky pre materské školy. V rámci svojej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje so skúsenými a renomovanými pedagógmi z praxe, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe vydávaných učebných a vzdelávacích pomôcok.Zárukou vysokej odbornej kvality a súladu s obsahovými a výkonovými štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu je aj udelenie odporúčacej doložky a zaradenie našich publikácií do zoznamu materiálnych didaktických prostriedkov odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 


Poskytovateľ
www.hravaskolka.sk

Popradská 57 (Areál GMT)
040 11 Košice
Zobraziť na mape

www.hravaskolka.sk
+421 800 140 006
info@hravaskolka.sk
Typ platby
kartou Benefit Plus cez platobnú bránu v e-shope www.hravaskolka.sk
Objednať v cafetérii

Podobné benefity