benefit-plus.cz icon

Vzdelávanie hravou formou

George Science

George Science ponúka exkluzívne spojenie vzdelávania chémie a zábavy prostredníctvom workshopov a eventov. Deti sa hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika. Cieľom  projektu George Science je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti od útleho veku a zabezpečiť záujem o vedné odbory. Projekt bol taktiež  vyvinutý s cieľom zosilniť prirodzenú zvedavosť detí a podnietiť ich vášeň pre celoživotné vzdelávanie.

Poskytovateľ
George Science

Vodná 1130/8
949 01 Nitra
Zobraziť na mape

georgescience.com
+ 421 908 646 750
george@georgescience.com
Typ platby
objednávkou v aplikácii Benefit Plus
Objednať v cafetérii

Podobné benefity